Ko Jūs meklējat?

white decorative stripes white decorative stripes
Infrastruktūras risinājumi

Tehnoloģijas

Vienkāršo un uzlabo savu infrastruktūru

Skaitļošanas tehnika

IZMANTO VISAS IZAUGSMES IESPĒJAS

Skaitļošanas tehnika ir neatņemama mūsdienu tehnoloģiju sastāvdaļa. Tā ietver datoru un programmatūras inženieriju, datorzinātnes, informācijas sistēmas un informācijas tehnoloģijas. Tās uzdevums ir sarežģītu infrastruktūru padarīt vienkāršāku, lai uzņēmuma sistēmas paliktu ātras, elastīgas un konkurētspējīgas. Izmantojot inteliģentas skaitļošanas tehnoloģijas un risinājumus, tiek būtiski transformēti tradicionālie datu centri un radīta inteliģentāka un vienotāka pasaule.

Datu glabātuve

AIZSARGĀ UZŅĒMUMA VISSVARĪGĀKO AKTĪVU

Lai datiem būtu vērtība, tiem jābūt pieejamiem, precīziem, atkārtoti izmantojamiem un aizsargātiem. Tādējādi tas, kā jūs izvēlēsieties datu glabāšanas tehnoloģijas, būtiski ietekmēs biznesu un spēju izpildīt nospraustos mērķus. Mēs piemeklēsim jūsu vajadzībām atbilstošāko risinājumu un palīdzēsim pieņemt pārdomātu lēmumu.

Sistēmas programmatūra

NODROŠINA MĒROGOJAMĪBU – KRITISKA SAITE STARP ŠODIENU UN NĀKOTNI

Lai uzņēmums pielāgotos digitālajai transformācijai, tai jāpārliecinās, ka esošās sistēmas ir elastīgas, mērogojamas un drošas. Tas nozīmē, ka ir jāpārskata visas sistēmas programmatūras, lai pārliecinātos, ka tā atbalstīs  jaunās lietojumprogrammas, funkcijas un moduļu papildinājumus, vienlaikus nodrošinot visam vieglu piekļuvi.