Ko Jūs meklējat?

white decorative stripes white decorative stripes
Analītikas un AI risinājumi

Mārketinga optimizācijas risinājums

Ļaus efektīvāk izmantot mārketinga resursus, daudz vienkāršāk sasniegt mērķauditoriju, sekot rezultātiem un realizēt pārdošanas mērķus.

Risinājums būs noderīgs

Jebkurai mārketinga organizācijai, kura komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem izmanto dažādus mārketinga kanālus.

Ieguvumi biznesam

Daudz efektīvākas kampaņas un iespējas veiksmīgāk izmantot mārketinga komunikācijas kanālus, lai sasniegtu attiecīgos klientus īstajā laikā un vietā.

Klienta piemērs

Apdrošināšanas uzņēmums, kurš reizi gadā sazinās ar saviem 20 000 klientu, lai informētu par līguma atjaunināšanu. Pēc analītikas modeļa ieviešanas tika atklāts, ka 80% no klientiem ir gatavi līgumu atjaunot automātiski un tikai 4 000 klientu nepieciešama individuāla sazināšanās, tādējādi atbrīvojot mārketinga kanālu un gūstot iespēju piedāvāt jaunus produktus un pakalpojumus 16 000 klientu .

Piedāvājumā iekļauts

Eksperti palīdzēs novērtēt esošo mārketinga modeli un iezīmēt galvenos izaicinājumus, ieviešot uz jūsu datiem balstītu prognozējošo analītikas modeli. Kad modelis būs izveidots un pārbaudīts, jums būs iespēja ari turpmāk atjaunot datus un saņemt jaunākās prognozes, uz kurām balstīt savas mārketinga kampaņas.

Sazinies ar mums
Leons Mednis
Leons Mednis

Analytics Consultant - Baltic

Inese Sustrina
Inese Sustrina

Marketing and Communication Manager - Baltic

white decorative stripes white decorative stripes

"Dati stāsta dažādus stāstus. Tie runā par pagātni un nākotni, par veiksmēm un neveiksmēm, sniedz jaunus izaicinājumus un iespējas."

/Leons Mednis/

sūti e-pastu

noderīga informācija uzņēmumiem

saistītie bloga raksti