Ko Jūs meklējat?

white decorative stripes white decorative stripes
Analītikas un AI risinājumi

Analītikas risinājumi valsts un pašvaldību iestādēm

Pieprasījumu/iesniegumu datu analīze ļaus ieviest datu apstrādes automatizāciju, vizualizāciju un atvieglos procesu kontroli.

Risinājums būs noderīgs

Jebkurai valsts vai pašvaldības iestādei, kura saskaras ar grūtībām ienākošo pieprasījumu apstrādes procesā, kurai ir jāpadara ātrāka lēmumu pieņemšana un kvalitāte, balstoties uz esošajiem datiem, saglabājot kontroli un labas pārvaldības principus.

Ieguvumi biznesam

Iespēja ātrāk un drošāk veikt uzdevumus, novirzot darbiniekus sarežģītāku pienākumu veikšanai, nodrošināt nākamās paaudzes vizualizāciju jūsu sistēmas lietotājiem, vienlaikus ievērojot stingru drošību, kontroli un atbildību.

Klienta piemērs

Valsts aģentūra, kura strādā ar privātpersonu un uzņēmumu pieteikumiem, sūdzībām un atļauju izsniegšanu. Problēmas sagādāja iekšējo procesu (pieteikumi, sūdzības un atļauju izsniegšana) uzraudzība un kontrole. Valsts aģentūra ieviesa atskaites infopaneļa (dashboard) veidā, lai sekotu līdzi procesiem, un to statusiem. Iegūtu kopējo bildi un laicīgi pamanītu situācijas, kuras prasa vienmērīgu darba uzdevumu izlīdzināšanu un saskaņošanu ar pieejamajiem resursiem. Kontroles vajadzībām un pieteikumu un atļauju procesa atvieglošanai, tika izstrādāti modeli, kuri izvērtē pieteikuma vai atļaujas riskus.

Risinājumā iekļauts

Mūsu eksperti palīdzēs novērtēt jūsu šī brīža stāvokli un prioritātes, kā arī noteiks virzienus, kuros iespējams ātrāk sasniegt ievērojamus uzlabojumus. Sagatavos ieviešanas plānu un piedāvās pilnu programmatūras risinājumu piegādi un ievietošanu jūsu datu bāzē. Tajā skaitā integrēs jūsu paziņojumu datu avotus.

Sazinies ar mums
Eriks Mikelsons
Eriks Mikelsons

Country Manager, Business Leader Baltics - Pedab Latvia

Leons Mednis
Leons Mednis

Analytics Consultant - Baltic

white decorative stripes white decorative stripes

"Dati stāsta dažādus stāstus. Tie runā par pagātni un nākotni, par veiksmēm un neveiksmēm, sniedz jaunus izaicinājumus un iespējas."

/Leons Mednis/

sūti e-pastu

cita noderīga informācija

Projekta ilgums atkarīgs no klienta vajadzībām un vēlmēm.

Izmaksas atkarīgas no klienta vajadzībām un vēlmēm.
Sazinies ar mums